408.286.8933 | tel   

info@iplg.com | email   

Gümrük ve Dis Ticaret

Hukuk Bürolarımız ABD Gümrükleri ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanındakı deneyimleri ile gümrük icra takipleri, anti-damping soruşturmaları, Tariff Anlasması madde 337’ye gore haksız ticaret uygulamaları, ithal mal sınıflaması ve vergi dezavantajı ile ilgili ticari konularda yabancı ihracatçıları ve üreticileri temsil etmektedirler.     

Hukuk Bürolarımız müvekkillerinin iş yaptıkları devletlerin fiyat düzenleme kurumlarının günlük ithal ve ihraç kurlarını öncelikle kullanmaktadırlar. Bunlar Ticaret Bakanlığı, Federal Ticaret Komisyonu, Gıda ve İlaç İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı vb. kurumlardır.    


 
Additional Info:

>> Corporate Advice


 

IPLG. Main Office: 12 South First Street, 12th Floor, San Jose, CA 95113
Tel: (408) 286-8933, Fax: (408) 286-8932, Email: info@iplg.com

This Web site is not intended to provide legal advice - please see disclaimers.
Copyright © 2008-2011 IPLG, LLP.