408.286.8933 | tel   

info@iplg.com | email   

Fikri Mülkiyet 


Hukuk Bürolarımız müvekkillerimizin patent, ticari marka, telif hakları ve ticari sırlar gibi fikri mülkiyet çıkarlarının korunması doğrultusunda danışmanlık görevi yapmaktadırlar. Fikri mülkiyet hakları müvekkillerimizin işleri için hayati olduğundan, bürolarımız hem yurtiçinde, hem de yurtdışında müvekkillerimizin çıkarlarının korunması dogrultusunda en etkili hukuki çözümler sunmaktadır.    


http://www.iplg.com/practice_areas/images/clear.gifFikri Mülkiyet Haklari aşağıdaki hizmetleri içemektedir:
Telif Hakları:

 • Telif Hakkı Uygulamasının Hazırlanması ve Başvurusu
 • Telif Hakkının Yenilenmesi ve Mülkiyet Arama
 • Telif Hakkı Lisansı, Devri ve Müzakeresi

Patentler:

 • Yenilik, İhlal ve Maluliyet için Patent Araştırması
 • Patent Başvurusunun Hazırlanması, Başvurusu ve Adli Takibat İşlemleri
 • Dünya Çapında Patent Başvurularının Yapılması ve Koruması
 • Patent Lisansı, Devrı ve Müzakeresi

Markalar:

 • ABD ve Dünya Çapında Marka Araştırmalarının Yapılması
 • Dünya Çapında Ticari Marka Başvurusunun Hazırlanması, Başvuruları
 • Ticari Markanın ABD Müracaatında Takibi İşlemleri
 • Ticari Marka Muhalefeti / İptali / Nihai Reddi Temyiz İşlemleri
 • Ticari Marka Korunmasi, Lisansi, Devri ve Müzakeresi   

Ticaret Sırları:

 • Ticari Sır Politika Geliştirme ve Danışmanlık
 • İş Danışmanlığı
 • Mevcut Ticari Sır Koruma Sisteminin Denetimleri
 • Kötuye Kullanma Davası

Teknoloji Transferi:

 • Ortak IP Kalkınma ve Çapraz Lisanslama
 • IP Lisans Anlaşmalari ve Müzakereleri

Dava:

 • Fikri Mülkiyet Davaları

 

 

 

IPLG. Main Office: 12 South First Street, 12th Floor, San Jose, CA 95113
Tel: (408) 286-8933, Fax: (408) 286-8932, Email: info@iplg.com

This Web site is not intended to provide legal advice - please see disclaimers.
Copyright © 2008-2011 IPLG, LLP.